CHENEAU MIDERI


cheneau_mideri

Skolioza predstavlja jedan od najozbiljnijih zdravstvenih problema sa kojim se sve više susreću deca savremenog doba. U lečenju skolioze u razvijenim zemljama sveta primenjuju se nove metode lečenja. Kao jedna od najefikasnijih konzervativnih metoda pokazala se Schroth metoda vežbi u kombinaciji sa Cheneau miderima. Ova izuzetno efikasna metoda lečenja skolioze razvijena je u Nemačkoj i Španiji.

Dr Mina Jelačić je uspešno realizovala stručno usavršavanje za primenu ove metode lečenja na eminentnom Institutu Elena Salva i uspešno je sprovodi u saradnji sa DUNAV ORTOPEDSKO.